Termeni și condiții

1. DEFINIȚII și TERMENI

FAMOUS NINJA – este denumirea comercială a Famous Ninja Travel Gear SRL-D, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Arh. D. Hârjeu, nr. 43, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2564/22.02.2016, cod unic de înregistrare fiscală 35691278.

Vânzător – înseamnă societatea Famous Ninja Travel Gear SRL-D, persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Arh. D. Hârjeu, nr. 43, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2564/22.02.2016, cod unic de înregistrare fiscală 35691278.

Client – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă pe Site conform acestor Termeni și Condiții și primește confirmarea din partea Vânzătorului cu privire la acceptarea Comenzii sale, indiferent daca își creează sau nu un Cont în Site.

Cont – înseamnă secțiunea relevantă din cadrul Site-ului (definit mai jos): formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă inserate de către Client, care creează posibilitatea Clientului de a transmite Vânzătorului (definit mai jos) o Comanda, precum si nu în ultimul rând care include date și/sau informații referitoare la persoana Clientului și istoricul acestuia din urmă în cadrul Site-ului (i.e. Comenzi anterioare, facturi, garanții, Produse comandate, etc.);

Site – domeniul www.famousninja.ro unde se află magazinul on-line al Vânzătorului; Website-ul este operat de către FAMOUS NINJA TRAVEL GEAR SRL-D.
CIF: 35691278
Capital social: 200 lei
Nr.de ordine în Registrul Comerțului: J40/2564/22.02.2016
Adresa: București, Strada Arh. D. Hârjeu, nr. 43, sector 2
Tel: 0755 670 697
E-mail: contact@famousninja.ro

Comanda – documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare la distanță între Vânzător și Client în temeiul căruia Clientul îi transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa un Bun/o serie de Bunuri de pe Site.

Bunuri/Produse – oricare și toate produsele prezentate de către Vânzător pe Site și/sau comercializate de Vânzător prin intermediul Site-ului, în condițiile legii;

Conținut
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioadă;
• informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs poate primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client asupra unui produs.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Termeni și Condiții de vânzare – înseamnă termenii si condițiile de vânzare/comercializare a Produselor, detaliați în prezenta secțiune a Site-ului, care guvernează relația comercială dintre Vânzător si Client, cu privire la vânzarea on-line de către Vânzător, a Produselor prezentate pe Site; Termenii și Condițiile de Vânzare aplicabile unui Client vor fi cele afișate pe www.famousninja.ro la data efectuării unei Comenzi conform acestor Termeni si Condiții;

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail) asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către Famous Ninja, Clientului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor/Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Acești Termeni si Condiții guvernează relația comercială dintre Vânzător și Client cu privire la vânzarea on-line a Produselor. Vânzătorul poate modifica oricând și unilateral Termenii si Condițiile, fără nicio notificare prealabilă a Clientului, și va pune la dispoziție noua versiune a acestor Termeni și Condiții pe www.famousninja.ro.

Vânzătorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura utilizarea Site-ului în condiții de confidențialitate și securitate, însă Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor sale furnizate pe Site, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent daca divulgarea a fost intenționată, din neglijență sau din imprudență; totodată, Vânzătorul nu oferă nicio garanție, din punct de vedere tehnic si funcțional, sau privind lipsa virușilor, in privința Site-ului.

Clientul se obligă să folosească Site-ul numai în scopul informării asupra Produselor și/sau efectuării unei Comenzi, respectiv să folosească Contul numai în scopul efectuării unei Comenzi cu privire la achiziționarea Produselor, asigurându-se că prin propria conduită nu perturbă funcționarea normală a acestui website. Prin accesarea Site-ului, Clientul este singurul responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia. Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri administrate de terți, conform politicilor de utilizare specificate pe respectivele site-uri. Orice astfel de includere de trimiteri nu implică răspunderea Vânzătorului pentru materialul disponibil pe sau prin aceste website-uri, si nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează orice astfel de website-uri externe prin voință proprie si pe propriul risc.

Vânzătorul deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum şi întreg conținutul Site-ului, şi poate modifica unilateral oricând şi fără nici o notificare prealabilă conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului.

Acești Termeni si Condiții, precum şi versiunile ulterioare actualizate, vor fi stocate de către Vânzător, fiind accesibili utilizatorilor şi Clienților pe Site.

2.1. Accesul în scopul de a crea un Cont si a efectua Comenzi

În deplin acord cu Termenii si Condițiile de Vânzare din prezenta Secțiune, accesul în scopul de crea un Cont, precum şi de a efectua o Comandă, este permis oricărui utilizator, chiar și în lipsa creării unui Cont cu respectarea prezenților Termeni si Condiții de Vânzare. Pentru motive justificate, Famous Ninja își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Famous Ninja, inclusiv renumele sau reputația acestui brand.

Clientul este singur şi pe deplin responsabil de acuratețea si veridicitatea datelor şi informațiilor introduse în formularele de pe Site, atât în crearea Contului, cât şi în utilizarea lui pentru înregistrarea de Comenzi.

2.2. Publicarea de informații pe Site

Prin intermediul Site-ului, Vânzătorul își propune să prezinte Clienților informații corecte și actualizate privind Produsele, inclusiv Specificațiile Produselor, promoții practicate de către Vânzător, – dacă este cazul, orice alte informații pe care Vânzătorul le consideră utile Clienților.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, Clientul confirmă că a fost informat prin intermediul Site-ului cu privire la modalitatea de comandă a Produselor, prețul total al Produselor achiziționate (incluzând taxele incluse), toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă natură aferente Produselor (şi cazurile și cuantumul în care pot fi suportate de către Client), inclusiv perioada de valabilitate a promoțiilor sau a prețurilor Produselor.

2.3. Prezentările Produselor – utilizate exclusiv cu titlu de prezentare

Pentru evitarea oricărui dubiu, toate prezentările grafice/pozele/imaginile statice sau dinamice, multimedia, aferente Produselor, prezentate în cadrul Site-ului, nu reprezintă o garanție pentru calități din partea Vânzătorului și sunt utilizate/expuse strict cu titlu de prezentare a Produselor, dat fiind mediul de comunicare și produsele în cauză, și nu angajează în niciun fel Vânzătorul.

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și INDUSTRIALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Famous Ninja, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Famous Ninja, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Famous Ninja asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Famous Ninja.

Orice Conținut la care Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa acestor Termeni și Condiții, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Famous Ninja și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Famous Ninja cu referire la acel Conținut.

Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile acestui document.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. PRODUSELE

4.1. Produsele – Aspecte generale

Produsele prezentate de Vânzător în cadrul Site-ului sunt destinate Clienților. În deplin acord cu prevederile art. 2.3 de mai sus, pozele/imaginile Produselor nu reprezintă garanție pentru calitățile Produselor și sunt utilizate/expuse strict cu titlu de prezentare a Produselor.

4.2. Ruptura de stoc

În cadrul paginii de prezentare a Produselor din acest Site, Clientul are acces la informațiile referitoare la disponibilitatea/existenta în stocul Vânzătorului a oricăror asemenea Produse. Informațiile anterior menționate sunt în mod corespunzător actualizate de către Vânzător, în mod periodic și raportat în permanenţă la cantitățile efective de Produse existente în stocul Vânzătorului.

În concret, ofertele și Produsele prezentate pe Site sunt disponibile în limita stocului efectiv existent la momentul plasării Comenzii. Astfel, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o Comanda în cazul în care Produsul comandat nu mai este în stoc în momentul confirmării Comenzii. Vânzătorul va anunța telefonic și/sau prin e-mail Clientul despre o asemenea situație, și va da Clientului posibilitatea sa aleagă un alt produs similar sau sa agreeze un termen de livrare mai lung care să permită Vânzătorului să efectueze produsul la comandă. Modificările astfel operate vor fi confirmate prin e-mail cu Clientul, e-mailul de confirmare de către Vânzător a modificărilor operate prin acordul comun al Clientului cu Vânzătorul fiind considerat momentul încheierii relației contractuale dintre părți.

În cazul în care mai mulți Clienți plasează Comenzi simultane pentru același Produs, acestea se vor onora în ordinea procesării lor pe Site.

Mai precis, Clientul are acces – în cadrul paginii de prezentare a Produselor din acest Site – la următoarele informații punctuale, referitoare la disponibilitatea/existenţa în stocul Vânzătorului a Produselor:

* Produsul este în stoc – Produsul se află în stoc; Termen maxim de livrare: 4 (patru) zile lucrătoare; pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 4 (patru) zile lucrătoare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv);

* Produsul este disponibil doar la comandă. În cazul în care Clientul înregistrează o Comandă cu privire la un astfel de Produs, un reprezentant al Vânzătorului va contacta Clientul pentru a-i comunica posibilitatea de livrare și termenul de livrare al acestui Produs, care poate ajunge până la 20 zile lucrătoare. Clientul este informat final prin e-mail cu privire la confirmarea acestor detalii ale Comenzii astfel plasate. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de livrare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea că zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv).

5. COMANDA

5.1. Înregistrarea și finalizarea unei Comenzi

Comenzile pot fi efectuate pe Site de Client prin adăugarea Produsului/Produselor dorit/e în coșul de cumpărături, aferent fiecărei Comenzi, și completarea celorlalte informații cerute prin formularul Comenzii (dacă este cazul).

În continuare, Clientul trebuie să finalizeze Comanda prin selectarea uneia dintre modalitățile de efectuare a plații Produsului/Produselor astfel comandat/e. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este rezervat pentru achiziție în măsura în care există stoc efectiv disponibil pentru acesta – conform celor precizate mai sus.

Înainte de a finaliza Comanda, Clientul trebuie sa citească cu atenție acești Termeni și Condiții, astfel încât să își dea acordul ca acceptă acești Termeni și Condiții în deplină cunoștință a prevederilor prezente și a drepturilor și obligațiilor părților conform acestor Termeni și Condiții.

Atenție: Adăugarea de către Client a oricărui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii prin selectarea conform celor mai sus descrise a modalității de plată aferente respectivului Produs, sau neacceptarea Termenilor și Condițiilor, NU atrage după sine: (i) înregistrarea Comenzii, (ii) rezervarea automată a Produsului, și nici (iii) obligația Vânzătorului de furnizare către Client a Produsului în cauză.

5.2. Finalizarea Comenzii

Anterior finalizării Comenzii conform prevederilor art. 5.1. de mai sus Clientul are opțiunea de a crea un Cont în Site sau de a proceda la finalizarea Comenzii fără a-și crea un Cont.

Prin finalizarea Comenzii conform prevederilor art. 5.1 de mai sus, Clientul declară și garantează că oricare și toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achiziționare a Produselor aferente respectivei Comenzi, sunt adevărate, corecte și complete la data plasării Comenzii. Pentru evitarea oricărui dubiu, Vânzătorul nu își asumă în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare nicio răspundere pentru eventualele situații cu impact negativ generate de neconformitatea cu realitatea a datelor furnizate de Client (incluzând, dar fără a se limita la orice eventuale întârzieri în procesul de livrare a Produselor aferente Comenzii – ca urmare a furnizării de către Client Vânzătorului a unor date eronate cu privire la adresa de livrare).

Pentru executarea Comenzii, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul își dă acordul expres ca Vânzătorul sa transmită acceptarea Comenzii și/sau alte informații legate de stadiul Comenzii la adresa de e-mail indicată de Client în Comanda.

Înainte de finalizarea comenzii este recomandabilă parcurgerea încă o dată a informațiilor/datelor introduse de Client în Comandă, pentru asigurarea corectitudinii acestora, dat fiind că acceptarea Comenzii de către Vânzător, conform art. 5.3 de mai jos, va duce la încheierea unei relații contractuale între Vânzător și Client cu privire la Produs (incorectitudinea datelor furnizate de Client poate duce la neonorarea Comenzii sau imposibilitatea livrării Produselor).

Modificarea oricăror date introduse în procesul de comandă, până la finalizarea Comenzii, se face prin accesarea butonului „Înapoi” din formularul de comandă. Totodată, Clientul poate fi atenționat asupra unor eventuale neconcordanțe în procesul de comandă, și va trebui să intervină pentru corectare/completare în vederea finalizării Comenzii.

5.3. Confirmarea de acceptare a Comenzii

Ulterior înregistrării și finalizării Comenzii de către Client, deci al plasării Comenzii conform Termenilor și Condițiilor, Vânzătorul îi va transmite Clientului confirmarea de acceptare a respectivei Comenzi; confirmarea se transmite în acest scop la adresa de e-mail menționată de către Client în Contul său. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 1 (una) zi lucrătoare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea că zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv).

În cazul în care, prin efectuarea Comenzii conform celor de mai sus, Clientul a optat pentru plata Produsului/Produselor comandat/e prin virament bancar, Comanda este procesata în scop de livrare numai după creditarea contului bancar relevant al Vânzătorului cu suma integrala aferenta Produsului/Produselor comandat/e de Client prin intermediul Site-ului conform formularului de Comanda. Clientului îi sunt confirmate prin e-mail efectuarea corespunzătoare a Comenzii și plata în avans astfel efectuată.

5.4. Corectitudinea informațiilor

Clientul este unicul responsabil sub aspectul corectitudinii și acurateței informațiilor transmise Vânzătorului la momentul înregistrării și finalizării unei Comenzi. Vânzătorul nu răspunde/nu va putea fi tras la răspundere în nicio circumstanță pentru incidența oricăror situații în care: (i) confirmarea de acceptare a Comenzii nu poate fi transmisă Clientului ca urmare a menționării de către acesta din urma în Contul său, în mod greșit și/sau incomplet, a coordonatelor adresei de e-mail, sau (ii) Comanda nu poate fi livrată la adresa indicată de Client ca urmare a menționării de către acesta în Contul sau, în mod greșit și/sau incomplet, a coordonatelor respectivei adrese de livrare, sau (iii) orice alte situații în care corectitudinea sau acuratețea datelor furnizate de Client împiedică executarea Comenzii.

6. PREȚURILE PRODUSELOR și MODALITĂȚILE DE PLATĂ

6.1. Prețurile Produselor – Facturare

Prețurile unitare ale Produselor afișate pe Site sunt exprimate în LEI și includ valoarea T.V.A. conform legislației în vigoare. Taxele, costurile și alte taxe/tarife în privința Produselor (ex. taxe de transport, taxe poștale, etc.) afișate pe Site sunt exprimate în LEI și includ TVA, daca este cazul conform legislației în vigoare.

Prețul total de plată aferent unui Produs, modalitatea de plată precum și termenul de plată al respectivului Produs sunt expres specificate în conținutul fiecărei Comenzi.

În privința fiecărui Produs comandat, Clientul va fi obligat la plata prețului total evidențiat în Comanda aferenta Produsului, la momentul plasării acesteia, după caz (ex. preț inclusiv TVA, taxa de transport, taxe poștale, etc.).
Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul/Formularul de comandă după cum urmează:
• În cazul în care Clientul optează pentru plata on-line cu cardul factura se va emite și se va transmite ulterior procesării plații;
• În cazul în care Clientul optează pentru plata ramburs, factura se va emite și se va transmite ulterior confirmării de către curier a recepționarii plății de la Client.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul sa primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Cont sau în Formularul de comandă.

6.2. Modificarea prețurilor aferente Produselor

Vânzătorul își rezervă în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare dreptul de a modifica/amenda periodic prețurile prezentate pe Site. Pentru evitarea oricărui dubiu, prețul unitar aferent unui Produs este cel afișat pe Site (i.e. în dreptul respectivului Produs) în momentul transmiterii Comenzii către Vânzător, neputând fi modificat după acest moment, cu excepția cazului în care Clientul își va da acordul expres în acest sens, cu confirmarea pe email a modificărilor astfel agreate de Vânzător și Client.

6.3. Modalități de efectuare a plății Produselor

În cazul transmiterii de către Client a unei Comenzi, plata prețului total aferent respectivei Comenzi poate fi efectuată, la alegere, prin intermediul oricăreia dintre următoarele modalități:

6.3.1 Plata on-line cu cardul

În cazul unei Comenzi pentru care Clientul alege aceasta modalitate de plata:

• Se poate efectua plata online cu cardul în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2).
• Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzacții.
• În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.
• Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plata EuPlatesc.ro. Famous Ninja TRAVEL GEAR SRL-D nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

6.3.2 Plata către curier (în sistem ramburs)

În cazul unei Comenzi pentru care Clientul alege această modalitate de plată, suma totală de plată aferentă Comenzii plasate pentru Produsele comandat/e de Client în temeiul respectivei Comenzi se va efectua de către Client direct către curierul care îi livrează Clientului Comanda. În cazul în care sumele datorate de Client conform Comenzii nu sunt achitate curierului de către Client, Produsele aferente nu vor fi lăsate Clientului, și Vânzătorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru nicio consecință asociată neexecutării livrării.

7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

Dreptul de proprietate asupra oricărui Produs comandat de Client în temeiul unei Comenzi se va transfera de la Vânzător Clientului la momentul livrării Produsului și semnării documentelor de livrare, strict sub rezerva plății integrale a sumei aferente respectivei Comenzi.

8. LIVRAREA PRODUSELOR

8.1. Arealul de livrare – Ambalarea Produselor

Vânzătorul se obligă să asigure ambalarea în acord cu cerințele legii aplicabile a oricăror Produse comandate de Client în temeiul unei Comenzi acceptate conform Termenilor și Condițiilor, precum și transmiterea către Client a documentelor însoțitoare aferente respectivelor Produse.

8.2. Modalități de livrare

Vânzătorul se obliga conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare sa îi livreze Clientului Produsele comandate de acesta din urmă în temeiul unei Comenzi acceptate de Vânzător, în sistem de curierat door-to-door.

8.3. Costurile de livrare

Costurile de livrare prin curier a Produselor Comenzii transmise de către Client Vânzătorului și acceptate de Vânzător sunt suportate de Client. Costurile de livrare sunt afișate atât pe Site (ex. în momentul înregistrării de către Client a Comenzii) cât și în cuprinsul facturii transmise de Vânzător Clientului conform mențiunilor de mai sus (i.e. ca element distinct de prețul unitar al Produsului/Produselor comandat/e în temeiul Comenzii).

8.4. Întârzierile de livrare

In situația în care Vânzătorul nu asigura livrarea Produsului în termenul de livrare asumat potrivit acestor Termeni și Condiții, Vânzătorul va rambursa integral Clientului sumele plătite în vederea achiziționării Produsului, în maxim 7 (șapte) zile de la data la care termenul de livrare a fost depășit, daca părțile nu agreează altfel (ex. Clientul este de acord cu un nou termen de livrare, sau solicită livrarea unui alt Produs).

8.5. Aviz de prezentare

Livrarea Produsului/Produselor obiect al unei Comenzi este asigurată de către un agent de livrare mandatat în acest scop de Vânzător, la adresa de livrare indicată în Comanda. Corelativ obligației de livrare a Vânzătorului, Clientului îi revine obligația de preluare a Produsului/Produselor aferent/e Comenzii. În caz de absență a Clientului în ziua livrării, agentul de livrare este obligat sa contacteze Clientul pentru a stabili de comun acord data aferentă unei noi întâlniri. Clientul trebuie să ia legătura cu agentul de livrare pentru a intra în posesia Produsului/Produselor comandat/e în termen de cel mult 5 zile calendaristice începând cu prima prezentare a agentului de livrare la adresa de livrare a Comenzii. După expirarea acestui termen de 5 zile calendaristice și în cazul în care Clientul nu preia, fără temei, Produsele comandate și/sau refuză fără temei semnarea documentelor de livrare cu agentul de livrare: Produsul/Produsele nu vor fi lăsate în posesia Clientului, costurile de retur urmând a fi facturate Clientului. În cazul în care Clientul a efectuat plata Comenzii în avans prin plata cu cardul, Clientul este de acord asupra deducerii costurilor de retur către Vânzător din suma de rambursat Clientului pentru Comanda sa, în considerarea încălcării culpabile de către Client a obligației sale de preluare a Produsului/Produselor care îi incumbă în temeiul Contractului încheiat cu Vânzătorul.

8.6. Livrare parțială

În cazul în care, după efectuarea livrării, Clientul constată lipsa oricăror Produse aferente Comenzii sale, Clientul va informa în mod corespunzător serviciul de asistență clienți al Vânzătorului, disponibil la nr. de apel 0753.595.993 / 0749.063.819, între orele 10:00-20:00 de luni pana sâmbătă, sau prin e-mail la adresa contact@famousninja.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisa pe adresa Societății cu privire la aceasta neconcordanță într-un termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare începând cu data livrării propriu-zise a Comenzii, evidențiată în documentul de livrare (pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 zile lucrătoare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care este consemnată livrarea și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)). Sub rezerva respectării de către Client a obligațiilor mai sus menționate, Vânzătorul se angajează conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare sa îi transmită Clientului Produsul/Produsele lipsă din Comandă în cel mai scurt timp posibil în acest sens, conform înțelegerii părților.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul lipsei îndeplinirii cumulative a condițiilor mai sus precizate: (i) Vânzătorul va fi îndreptățit în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare să nu accepte nicio reclamație din partea Clientului având ca obiect eventuale deficiente de ordin cantitativ ale Produselor aferente unei Comenzi, iar (ii) răspunderea Vânzătorului derivând din/aflată în legătură cu livrarea către Client a unei Comenzi necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ nu va putea fi în nicio circumstanță antrenată.

8.7. Neconformitatea cu Specificațiile Produselor sau cu mențiunile Comenzii

În caz de livrare către Client a unui Produs necorespunzător din punct de vedere calitativ și/sau care nu este similar Produsului comandat pe Site, Clientul va informa în mod corespunzător serviciul de asistenta clienți al Vânzătorului la nr. de apel 0753.595.993 – 0749.063.819, între orele 10:00-20:00 de luni până sâmbătă, sau prin e-mail la adresa contact@famousninja.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisa pe adresa Societății cu privire la orice asemenea deficiente într-un termen de cel mult 2 (doua) zile lucrătoare începând cu data livrării propriu-zise a Comenzii (pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 zile lucrătoare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care este consemnata livrarea și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)).

Sub rezerva respectării de către Client a obligațiilor mai sus menționate, Vânzătorul se angajează conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare să preia pe costul sau Produsul/Produsele neconforme în acord cu cele mai sus descrise, precum și să reexpedieze către Client un alt Produs/alte Produse de aceeași natură și având aceleași caracteristici, în maxim 14 zile, daca părțile nu convin altfel în scris.

9. GARANŢIA PRODUSELOR

Toate Produsele comercializate de către Vânzător beneficiază de garanția legală conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor/distribuitorilor. Produsele sunt noi. Produsele vor fi însoțite, la livrare de bon fiscal.

Termenii garanției legale sunt prezentați în e-mailul privind Confirmarea Comenzii.

10. DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul persoana fizică care are calitatea de consumator potrivit legii are dreptul de a notifica Vânzătorul ca renunță la Produsele comandate și deja livrate de către Vânzător acestuia în temeiul unei Comenzi: fără penalități și fără a fi necesară invocarea unui motiv, în termen de maxim 14 zile calendaristice începând cu ziua recepționării fizice a Produselor de către Client (inclusiv de o terță parte indicată de Client, alta decât transportatorul). Clienții care nu au calitatea de consumatori potrivit legii (inclusiv persoanele juridice) NU beneficiază de prerogativa dreptului de retragere.

În cazul în care Clientul comandă printr-o singură comandă mai multe Produse care vor fi livrate separat, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care Clientul intră în posesia fizică a fiecărui Produs.

În cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese.

În caz de exercitare a dreptului de retragere, Clientul este rugat să completeze Formularul de retragere disponibil pe Site, sau sa emită orice altă declarație neechivocă care să exprime decizia Clientului de retragere din contractul la distanță încheiat cu Vânzătorul potrivit procedurii din acești Termeni și Condiții de Vânzare; Formularul de retragere / declarația se va transmite prin e-mail la adresa contact@famousninja.ro în situația în care Clientul utilizează această opțiune, Vânzătorul îi va transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a Formularului de retragere /declarației neechivoce de retragere din contractul la distanță.

Clientul își exercită în termen dreptul de retragere în cazul în care îi transmite Vânzătorului formularul/declarația neechivocă de retragere din Contract înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice mai sus menționat.

Returnarea Produselor conform prevederilor acestui articol este acceptată de către Vânzător numai dacă sunt respectate următoarele condiții cumulative:

– Produsele sunt returnate Vânzătorului în termen de 14 zile de la data la care Clientul a transmis Vânzătorului comunicarea asupra deciziei/voinței sale de retragere din contractul la distanta, prin formularul de retragere/declarația neechivocă dat(a) conform celor de mai sus. Termenul este respectat de Client daca Produsul/Produsele sunt trimise înapoi Vânzătorului înainte de expirarea celor 14 zile calendaristice anterior menționate. Clientul are obligația de a suporta costurile directe aferente returnării Produsului/Produselor, cu precizările de mai sus;

– Produsele sunt returnate Vânzătorului în ambalajul original (ambalajul în care au fost recepționate de Client) și în aceeași stare în care se găseau la momentul livrării acestora către Client; aceasta verificare este efectuata în depozitul Vânzătorului la momentul recepției returului; în cazul în care Produsul nu e ambalat corespunzător în ambalajul original, Clientul va fi singurul răspunzător de orice deteriorare în timpul transportului;

– Produsele sunt returnate Vânzătorului în mod complet, incluzând oricare și toate accesoriile, consumabilele sau materialele de prezentare și publicitate aferente acestuia, neuzat, fără urme de murdărie sau zgârieturi etc.;

– Toate costurile directe aferente returnării Produselor (inclusiv pentru livrarea înapoi către Vânzător) sunt suportate exclusiv de către Client. În cazul în care Clientul efectuează returul prin modalitatea de livrare prin curierul Vânzătorului, Clientul va achita costurile de livrare la momentul predării returului. În caz contrar, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reține costurile directe aferente returului din valoarea deja achitată de Client pentru Produse;

– Produsele sunt returnate Vânzătorului la adresa sediului societății (Strada Arh. Hârjeu nr. 43, Sector 2, București).

În cazul îndeplinirii condițiilor de mai sus, în termen de cel mult 14 zile calendaristice începând cu data la care Vânzătorul este informat de decizia de retragere din contract prin formularul/declarația neechivocă de retragere transmise de Client conform prevederilor acestui articol, fără întârziere nejustificată, Vânzătorul va returna Clientului toate sumele achitate de Client prin Comandă. Pentru comenzile plătite de Client la livrare sau prin virament bancar, returnarea banilor se va face prin transfer bancar în contul bancar menționat de Client în documentul de retragere. Contul bancar trebuie sa fie în lei. În sarcina Clientului nu se vor percepe comisioane suplimentare ca urmare a unei astfel de rambursări; se vor aplica, totodată, precizările de mai sus privind eventuala reținere a costurilor directe de retur.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumelor plătite de Client (cu precizările privind reținerea costurilor directe de retur, daca este cazul) până la data recepționării Produsului/Produselor sau până la momentul primirii din partea Clientului a unei dovezi care să ateste expedierea Produsului/Produselor către Vânzător, luând-se în considerare data cea mai apropiată.

Vânzătorul va emite o factură „storno”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în momentul recepționării Produselor returnate în depozitul Vânzătorului de la adresa Arh. Hârjeu nr. 43, Sector 2, București.

Conform legislației aplicabile în această materie, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

1. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Clientul persoana fizică sau personalizate în mod clar;

2. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către Clientul persoană fizică consumator;

11. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, si, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Famous Ninja, aceștia fiind opozabili Clienților de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

12. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII

După 10 (zece) zile de la achiziționarea unui Bun, Clientului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul achiziționat. Solicitarea va fi transmisa către adresa de email înscrisă de Client în Cont/Formularul de comandă. În acest fel, Clientul contribuie la informarea altor posibili Clienți de pe Site și se implică activ în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, se poate face, de către Clienți, în secțiunile “Review/Comentarii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

Fiecare Client, în momentul înscrierii de Review/Comentariu în secțiunea menționată, se angajează să respecte următoarele reguli:

• să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

• să utilizeze un limbaj corespunzător, ne-ofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Client;

• să se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, ne-înșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
• să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
• să nu furnizeze sau sa solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
• să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
• să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau sa înscrie Review-uri/Comentarii care sa conțină materiale de natura publicitară;
• să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/ ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Clientul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent.

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Clientului de a înscrie Review-uri/Comentarii.

13. PUBLICITATE

Newsletter-ele Famous Ninja sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Famous Ninja. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter.
Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

a) prin contactarea Famous Ninja în acest sens.
b) prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Newsletter”.
c) prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Newsletter nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

14. CONFIDENȚIALITATE

Famous Ninja va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Famous Ninja nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin completarea datelor sale cu caracter personal în formularul de creare de Cont și/sau în Comandă, Clientul declară și acceptă că datele sale cu caracter personal să fie incluse în baza de date aparținând Vânzătorului și își dă acordul în mod expres și neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal sa fie colectate, stocate, organizate, utilizate și/sau prelucrate de către Vânzător, afiliații, colaboratorii și/sau partenerii comerciali ai Vânzătorului (incluzând dar fără a se limita la furnizorii de servicii de curierat necesare livrării Produselor, furnizorii de servicii de plată/bancare, furnizorii de servicii de marketing), în vederea derulării și/sau desfășurării de către Vânzător, afiliații, colaboratorii și/sau partenerii comerciali ai Vânzătorului (incluzând dar fără a se limita la furnizorii de servicii de curierat necesare livrării Produselor) a activităților aferente scopului colectării datelor cu caracter personal – expres menționat mai jos.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Vânzătorul își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos datele cu caracter personal furnizate de către Client Vânzătorului. Vânzătorul se obligă să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este reprezentat de următoarele: îndeplinirea condițiilor contractuale (procesarea Comenzilor și livrarea Produselor către Clienți), reclamă/ marketing pentru produsele și serviciile similare Produselor comandate, comercializate de Vânzător, informarea Clienților cu privire la situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor transmise Vânzătorului, monitorizarea vânzărilor de Produse realizate de Vânzător, evaluarea produselor și serviciilor oferite. Datele furnizate sunt necesare Vânzătorului pentru a putea asigura livrarea Produsele comandate prin intermediul magazinului online de pe www.famousninja.ro. Refuzul Clientului de a furniza aceste date determina imposibilitatea de a livra Produsele comandate.

Clientul care dorește sa primească informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Vânzător, are posibilitatea sa se aboneze la newsletter-ul www.famousninja.ro și va primi prin e-mail aceste informații. De asemenea, fiecare e-mail trimis în numele Vânzătorului îi va oferi Clientului explicit și posibilitatea de a se dezabona de la newsletter în orice moment Clientul considera oportun.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Clientul beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

Dreptul de acces la date: Printr-o cerere întocmită de Client în forma scrisa, datata, semnata și cu precizarea adresei la care dorește sa primească răspunsul (care poate fi inclusiv o adresa de posta electronica) sau cu mențiunea ca dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondență care să îi asigure predarea personală, este îndreptățit sa solicite Vânzătorului, în mod gratuit și pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Vânzătorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care îl privesc pe Client, sa îi comunice, împreună cu confirmarea, și următoarele informații: (i) scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, (ii) datele care fac obiectul prelucrării, precum și orice informații disponibile cu privire la originea datelor, (iii) principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automata a datelor care îl vizează pe Client, (iv) existenta dreptului Clientului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate, precum și nu în ultimul rând (v) posibilitatea de a consulta registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor Vânzătorului. Vânzătorul este obligat sa comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opțiunii Clientului de transmitere a răspunsului.

Dreptul de intervenție asupra datelor. Printr-o cerere întocmită de Client în forma scrisa, datata, semnata și cu precizarea adresei la care dorește sa primească răspunsul (i.e. care poate fi inclusiv o adresa de posta electronica) sau cu mențiunea ca dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea personala, Clientul este îndreptățit sa obțină din partea Vânzătorului, în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Vânzătorul este obligat sa îi comunice Clientului măsurile mai sus menționate, precum şi, dacă este cazul, denumirea terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opțiunii Clientului de transmitere a răspunsului.

Dreptul de opoziție. Printr-o cerere întocmită de Client în forma scrisă, datată, semnată și cu precizarea adresei la care dorește să primească răspunsul (i.e. care poate fi inclusiv o adresă de email) sau cu mențiunea că dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondență care să îi asigure predarea personală, Clientul este îndreptățit să se opună în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația Clientului particulară, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări din partea Vânzătorului, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Totodată și prin același tip de cerere, Clientul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îl vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Vânzătorului sau al unui terț, ori să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
Vânzătorul este obligat să comunice Clientului măsurile mai sus menționate, precum şi, dacă este cazul, denumirea terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la Client, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opțiunii Clientului de transmitere a răspunsului.

16. DISPOZIŢII FINALE

Adresa oficială de web a ANPC. Prima pagina a Site-ului îi oferă Clientului posibilitatea de a accesa în mod direct link-ul către adresa oficială de web a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (www.anpc.gov.ro).

Legea aplicabilă. Acești Termeni și Condiții de Vânzare sunt guvernați de și interpretați în conformitate cu legea română.

Luare la cunoștință. Înainte de a valida Comanda sa, Clientul declară că a luat la cunoștință întregul conținut al acestor Termeni și Condiții de Vânzare și că îl acceptă în totalitate, în mod necondiționat și fără rezerve.

Jurisdicție. Clientul și Vânzătorul vor încerca sa soluționeze pe cale amiabilă orice dispută ivită în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare. Orice astfel de disputa care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă de către Client și Vânzător va fi înaintată spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.

Reclamațiile. privind vânzarea Produselor trebuie semnalate în scris de către Client, la adresele contact@famousninja.ro sau prin poştă pe adresa sediului societății în maxim 15 zile de la apariția motivului, iar Vânzătorul va răspunde la o reclamație în maxim 30 de zile de la primirea acesteia.

1. DEFINIȚII și TERMENI

FAMOUS NINJA – este denumirea comercială a Famous Ninja Travel Gear SRL-D, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Arh. D. Hârjeu, nr. 43, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2564/22.02.2016, cod unic de înregistrare fiscală 35691278.

Vânzător – înseamnă societatea Famous Ninja Travel Gear SRL-D, persoana juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Arh. D. Hârjeu, nr. 43, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/2564/22.02.2016, cod unic de înregistrare fiscală 35691278.

Client – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă pe Site conform acestor Termeni și Condiții și primește confirmarea din partea Vânzătorului cu privire la acceptarea Comenzii sale, indiferent daca își creează sau nu un Cont în Site.

Cont – înseamnă secțiunea relevantă din cadrul Site-ului (definit mai jos): formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă inserate de către Client, care creează posibilitatea Clientului de a transmite Vânzătorului (definit mai jos) o Comanda, precum si nu în ultimul rând care include date și/sau informații referitoare la persoana Clientului și istoricul acestuia din urmă în cadrul Site-ului (i.e. Comenzi anterioare, facturi, garanții, Produse comandate, etc.);

Site – domeniul www.famousninja.ro unde se află magazinul on-line al Vânzătorului; Website-ul este operat de către FAMOUS NINJA TRAVEL GEAR SRL-D.
CIF: 35691278
Capital social: 200 lei
Nr.de ordine în Registrul Comerțului: J40/2564/22.02.2016
Adresa: București, Strada Arh. D. Hârjeu, nr. 43, sector 2
Tel: 0755 670 697
E-mail: contact@famousninja.ro

Comanda – documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare la distanță între Vânzător și Client în temeiul căruia Clientul îi transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa un Bun/o serie de Bunuri de pe Site.

Bunuri/Produse – oricare și toate produsele prezentate de către Vânzător pe Site și/sau comercializate de Vânzător prin intermediul Site-ului, în condițiile legii;

Conținut
• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioadă;
• informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs poate primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client asupra unui produs.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Termeni și Condiții de vânzare – înseamnă termenii si condițiile de vânzare/comercializare a Produselor, detaliați în prezenta secțiune a Site-ului, care guvernează relația comercială dintre Vânzător si Client, cu privire la vânzarea on-line de către Vânzător, a Produselor prezentate pe Site; Termenii și Condițiile de Vânzare aplicabile unui Client vor fi cele afișate pe www.famousninja.ro la data efectuării unei Comenzi conform acestor Termeni si Condiții;

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail) asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către Famous Ninja, Clientului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor/Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Acești Termeni si Condiții guvernează relația comercială dintre Vânzător și Client cu privire la vânzarea on-line a Produselor. Vânzătorul poate modifica oricând și unilateral Termenii si Condițiile, fără nicio notificare prealabilă a Clientului, și va pune la dispoziție noua versiune a acestor Termeni și Condiții pe www.famousninja.ro.

Vânzătorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura utilizarea Site-ului în condiții de confidențialitate și securitate, însă Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor sale furnizate pe Site, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent daca divulgarea a fost intenționată, din neglijență sau din imprudență; totodată, Vânzătorul nu oferă nicio garanție, din punct de vedere tehnic si funcțional, sau privind lipsa virușilor, in privința Site-ului.

Clientul se obligă să folosească Site-ul numai în scopul informării asupra Produselor și/sau efectuării unei Comenzi, respectiv să folosească Contul numai în scopul efectuării unei Comenzi cu privire la achiziționarea Produselor, asigurându-se că prin propria conduită nu perturbă funcționarea normală a acestui website. Prin accesarea Site-ului, Clientul este singurul responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestuia. Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri administrate de terți, conform politicilor de utilizare specificate pe respectivele site-uri. Orice astfel de includere de trimiteri nu implică răspunderea Vânzătorului pentru materialul disponibil pe sau prin aceste website-uri, si nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează orice astfel de website-uri externe prin voință proprie si pe propriul risc.

Vânzătorul deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum şi întreg conținutul Site-ului, şi poate modifica unilateral oricând şi fără nici o notificare prealabilă conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului.

Acești Termeni si Condiții, precum şi versiunile ulterioare actualizate, vor fi stocate de către Vânzător, fiind accesibili utilizatorilor şi Clienților pe Site.

2.1. Accesul în scopul de a crea un Cont si a efectua Comenzi

În deplin acord cu Termenii si Condițiile de Vânzare din prezenta Secțiune, accesul în scopul de crea un Cont, precum şi de a efectua o Comandă, este permis oricărui utilizator, chiar și în lipsa creării unui Cont cu respectarea prezenților Termeni si Condiții de Vânzare. Pentru motive justificate, Famous Ninja își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Famous Ninja, inclusiv renumele sau reputația acestui brand.

Clientul este singur şi pe deplin responsabil de acuratețea si veridicitatea datelor şi informațiilor introduse în formularele de pe Site, atât în crearea Contului, cât şi în utilizarea lui pentru înregistrarea de Comenzi.

2.2. Publicarea de informații pe Site

Prin intermediul Site-ului, Vânzătorul își propune să prezinte Clienților informații corecte și actualizate privind Produsele, inclusiv Specificațiile Produselor, promoții practicate de către Vânzător, – dacă este cazul, orice alte informații pe care Vânzătorul le consideră utile Clienților.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de Vânzare, Clientul confirmă că a fost informat prin intermediul Site-ului cu privire la modalitatea de comandă a Produselor, prețul total al Produselor achiziționate (incluzând taxele incluse), toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă natură aferente Produselor (şi cazurile și cuantumul în care pot fi suportate de către Client), inclusiv perioada de valabilitate a promoțiilor sau a prețurilor Produselor.

2.3. Prezentările Produselor – utilizate exclusiv cu titlu de prezentare

Pentru evitarea oricărui dubiu, toate prezentările grafice/pozele/imaginile statice sau dinamice, multimedia, aferente Produselor, prezentate în cadrul Site-ului, nu reprezintă o garanție pentru calități din partea Vânzătorului și sunt utilizate/expuse strict cu titlu de prezentare a Produselor, dat fiind mediul de comunicare și produsele în cauză, și nu angajează în niciun fel Vânzătorul.

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și INDUSTRIALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Famous Ninja, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Famous Ninja, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Famous Ninja asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Famous Ninja.

Orice Conținut la care Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa acestor Termeni și Condiții, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Famous Ninja și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Famous Ninja cu referire la acel Conținut.

Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile acestui document.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. PRODUSELE

4.1. Produsele – Aspecte generale

Produsele prezentate de Vânzător în cadrul Site-ului sunt destinate Clienților. În deplin acord cu prevederile art. 2.3 de mai sus, pozele/imaginile Produselor nu reprezintă garanție pentru calitățile Produselor și sunt utilizate/expuse strict cu titlu de prezentare a Produselor.

4.2. Ruptura de stoc

În cadrul paginii de prezentare a Produselor din acest Site, Clientul are acces la informațiile referitoare la disponibilitatea/existenta în stocul Vânzătorului a oricăror asemenea Produse. Informațiile anterior menționate sunt în mod corespunzător actualizate de către Vânzător, în mod periodic și raportat în permanenţă la cantitățile efective de Produse existente în stocul Vânzătorului.

În concret, ofertele și Produsele prezentate pe Site sunt disponibile în limita stocului efectiv existent la momentul plasării Comenzii. Astfel, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o Comanda în cazul în care Produsul comandat nu mai este în stoc în momentul confirmării Comenzii. Vânzătorul va anunța telefonic și/sau prin e-mail Clientul despre o asemenea situație, și va da Clientului posibilitatea sa aleagă un alt produs similar sau sa agreeze un termen de livrare mai lung care să permită Vânzătorului să efectueze produsul la comandă. Modificările astfel operate vor fi confirmate prin e-mail cu Clientul, e-mailul de confirmare de către Vânzător a modificărilor operate prin acordul comun al Clientului cu Vânzătorul fiind considerat momentul încheierii relației contractuale dintre părți.

În cazul în care mai mulți Clienți plasează Comenzi simultane pentru același Produs, acestea se vor onora în ordinea procesării lor pe Site.

Mai precis, Clientul are acces – în cadrul paginii de prezentare a Produselor din acest Site – la următoarele informații punctuale, referitoare la disponibilitatea/existenţa în stocul Vânzătorului a Produselor:

 Produsul este în stoc – Produsul se află în stoc; Termen maxim de livrare: 4 (patru) zile lucrătoare; pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 4 (patru) zile lucrătoare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv);

 Produsul este disponibil doar la comanda. în cazul în care Clientul înregistrează o Comanda cu privire la un astfel de Produs, un reprezentant al Vânzătorului va contacta Clientul pentru a-i comunica posibilitatea de livrare și termenul de livrare al acestui Produs, care poate ajunge până la 20 zile lucrătoare. Clientul este informat final prin e-mail cu privire la confirmarea acestor detalii ale Comenzii astfel plasate. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de livrare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea că zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv).

5. COMANDA

5.1. Înregistrarea și finalizarea unei Comenzi

Comenzile pot fi efectuate pe Site de Client prin adăugarea Produsului/Produselor dorit/e în coșul de cumpărături, aferent fiecărei Comenzi, și completarea celorlalte informații cerute prin formularul Comenzii (dacă este cazul).

În continuare, Clientul trebuie să finalizeze Comanda prin selectarea uneia dintre modalitățile de efectuare a plații Produsului/Produselor astfel comandat/e. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este rezervat pentru achiziție în măsura în care exista stoc efectiv disponibil pentru acesta – conform celor precizate mai sus.

Înainte de a finaliza Comanda, Clientul trebuie sa citească cu atenție acești Termeni și Condiții, astfel încât sa își dea acordul ca accepta acești Termeni și Condiții în deplină cunoștință a prevederilor prezente și a drepturilor și obligațiilor părților conform acestor Termeni și Condiții.

Atenție: Adăugarea de către Client a oricărui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii prin selectarea conform celor mai sus descrise a modalității de plată aferente respectivului Produs, sau neacceptarea Termenilor și Condițiilor, NU atrage după sine: (i) înregistrarea Comenzii, (ii) rezervarea automata a Produsului, și nici (iii) obligația Vânzătorului de furnizare către Client a Produsului în cauză.

5.2. Finalizarea Comenzii

Anterior finalizării Comenzii conform prevederilor art. 5.1. de mai sus Clientul are opțiunea de a crea un Cont în Site sau de a proceda la finalizarea Comenzii fără a-și crea un Cont.

Prin finalizarea Comenzii conform prevederilor art. 5.1 de mai sus, Clientul declara și garantează ca oricare și toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de achiziționare a Produselor aferente respectivei Comenzi, sunt adevărate, corecte și complete la data plasării Comenzii. Pentru evitarea oricărui dubiu, Vânzătorul nu își asuma în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare nicio răspundere pentru eventualele situații cu impact negativ generate de neconformitatea cu realitatea a datelor furnizate de Client (incluzând, dar fără a se limita la orice eventuale întârzieri în procesul de livrare a Produselor aferente Comenzii – ca urmare a furnizării de către Client Vânzătorului a unor date eronate cu privire la adresa de livrare).

Pentru executarea Comenzii, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul își da acordul expres ca Vânzătorul sa transmită acceptarea Comenzii și/sau alte informații legate de stadiul Comenzii la adresa de e-mail indicata de Client în Comanda.

Înainte de finalizarea comenzii este recomandabilă parcurgerea încă o dată a informațiilor/datelor introduse de Client în Comanda, pentru asigurarea corectitudinii acestora, dat fiind că acceptarea Comenzii de către Vânzător, conform art. 5.3 de mai jos, va duce la încheierea unei relații contractuale între Vânzător și Client cu privire la Produs (incorectitudinea datelor furnizate de Client poate duce la neonorarea Comenzii sau imposibilitatea livrării Produselor).

Modificarea oricăror date introduse în procesul de comanda, până la finalizarea Comenzii, se face prin accesarea butonului „Înapoi” din formularul de comanda. Totodată, Clientul poate fi atenționat asupra unor eventuale neconcordanțe în procesul de comandă, și va trebui să intervină pentru corectare/completare în vederea finalizării Comenzii.

5.3. Confirmarea de acceptare a Comenzii

Ulterior înregistrării și finalizării Comenzii de către Client, deci al plasării Comenzii conform Termenilor și Condițiilor, Vânzătorul îi va transmite Clientului confirmarea de acceptare a respectivei Comenzi; confirmarea se transmite în acest scop la adresa de e-mail menționată de către Client în Contul său. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 1 (una) zi lucrătoare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care Clientul plasează Comanda și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv).

În cazul în care, prin efectuarea Comenzii conform celor de mai sus, Clientul a optat pentru plata Produsului/Produselor comandat/e prin virament bancar, Comanda este procesata în scop de livrare numai după creditarea contului bancar relevant al Vânzătorului cu suma integrala aferenta Produsului/Produselor comandat/e de Client prin intermediul Site-ului conform formularului de Comanda. Clientului îi sunt confirmate prin e-mail efectuarea corespunzătoare a Comenzii și plata în avans astfel efectuată.

5.4. Corectitudinea informațiilor

Clientul este unicul responsabil sub aspectul corectitudinii și acurateței informațiilor transmise Vânzătorului la momentul înregistrării și finalizării unei Comenzi. Vânzătorul nu răspunde/nu va putea fi tras la răspundere în nicio circumstanță pentru incidența oricăror situații în care: (i) confirmarea de acceptare a Comenzii nu poate fi transmisă Clientului ca urmare a menționării de către acesta din urma în Contul său, în mod greșit și/sau incomplet, a coordonatelor adresei de e-mail, sau (ii) Comanda nu poate fi livrată la adresa indicată de Client ca urmare a menționării de către acesta în Contul sau, în mod greșit și/sau incomplet, a coordonatelor respectivei adrese de livrare, sau (iii) orice alte situații în care corectitudinea sau acuratețea datelor furnizate de Client împiedică executarea Comenzii.

6. PREȚURILE PRODUSELOR și MODALITĂȚILE DE PLATĂ

6.1. Prețurile Produselor – Facturare

Prețurile unitare ale Produselor afișate pe Site sunt exprimate în LEI și includ valoarea T.V.A. conform legislației în vigoare. Taxele, costurile și alte taxe/tarife în privința Produselor (ex. taxe de transport, taxe poștale, etc.) afișate pe Site sunt exprimate în LEI și includ TVA, daca este cazul conform legislației în vigoare.

Prețul total de plată aferent unui Produs, modalitatea de plată precum și termenul de plată al respectivului Produs sunt expres specificate în conținutul fiecărei Comenzi.

În privința fiecărui Produs comandat, Clientul va fi obligat la plata prețului total evidențiat în Comanda aferenta Produsului, la momentul plasării acesteia, după caz (ex. preț inclusiv TVA, taxa de transport, taxe poștale, etc.).
Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta Comenzii, exclusiv în format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul/Formularul de comanda după cum urmează:
• În cazul în care Clientul optează pentru plata on-line cu cardul factura se va emite și se va transmite ulterior procesării plații;
• În cazul în care Clientul optează pentru plata ramburs, factura se va emite și se va transmite ulterior confirmării de către curier a recepționarii plății de la Client.
Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul sa primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Cont sau în Formularul de comandă.

6.2. Modificarea prețurilor aferente Produselor

Vânzătorul își rezervă în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare dreptul de a modifica/amenda periodic prețurile prezentate pe Site. Pentru evitarea oricărui dubiu, prețul unitar aferent unui Produs este cel afișat pe Site (i.e. în dreptul respectivului Produs) în momentul transmiterii Comenzii către Vânzător, neputând fi modificat după acest moment, cu excepția cazului în care Clientul își va da acordul expres în acest sens, cu confirmarea pe email a modificărilor astfel agreate de Vânzător și Client.

6.3. Modalități de efectuare a plății Produselor

În cazul transmiterii de către Client a unei Comenzi, plata prețului total aferent respectivei Comenzi poate fi efectuată, la alegere, prin intermediul oricăreia dintre următoarele modalități:

6.3.1 Plata on-line cu cardul

În cazul unei Comenzi pentru care Clientul alege aceasta modalitate de plata:

• Se poate efectua plata online cu cardul în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2).
• Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru tranzacții.
• În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.
• Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plata EuPlatesc.ro. Famous Ninja TRAVEL GEAR SRL-D nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

6.3.2 Plata către curier (în sistem ramburs)

În cazul unei Comenzi pentru care Clientul alege această modalitate de plată, suma totală de plată aferentă Comenzii plasate pentru Produsele comandat/e de Client în temeiul respectivei Comenzi se va efectua de către Client direct către curierul care îi livrează Clientului Comanda. în cazul în care sumele datorate de Client conform Comenzii nu sunt achitate curierului de către Client, Produsele aferente nu vor fi lăsate Clientului, și Vânzătorul nu va putea fi ținut răspunzător pentru nicio consecință asociată neexecutării livrării.

7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

Dreptul de proprietate asupra oricărui Produs comandat de Client în temeiul unei Comenzi se va transfera de la Vânzător Clientului la momentul livrării Produsului și semnării documentelor de livrare, strict sub rezerva plății integrale a sumei aferente respectivei Comenzi.

8. LIVRAREA PRODUSELOR

8.1. Arealul de livrare – Ambalarea Produselor

Vânzătorul se obligă să asigure ambalarea în acord cu cerințele legii aplicabile a oricăror Produse comandate de Client în temeiul unei Comenzi acceptate conform Termenilor și Condițiilor, precum și transmiterea către Client a documentelor însoțitoare aferente respectivelor Produse.

8.2. Modalități de livrare

Vânzătorul se obliga conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare sa îi livreze Clientului Produsele comandate de acesta din urmă în temeiul unei Comenzi acceptate de Vânzător, în sistem de curierat door-to-door.

8.3. Costurile de livrare

Costurile de livrare prin curier a Produselor Comenzii transmise de către Client Vânzătorului și acceptate de Vânzător sunt suportate de Client. Costurile de livrare sunt afișate atât pe Site (ex. în momentul înregistrării de către Client a Comenzii) cât și în cuprinsul facturii transmise de Vânzător Clientului conform mențiunilor de mai sus (i.e. ca element distinct de prețul unitar al Produsului/Produselor comandat/e în temeiul Comenzii).

8.4. Întârzierile de livrare

In situația în care Vânzătorul nu asigura livrarea Produsului în termenul de livrare asumat potrivit acestor Termeni și Condiții, Vânzătorul va rambursa integral Clientului sumele plătite în vederea achiziționării Produsului, în maxim 7 (șapte) zile de la data la care termenul de livrare a fost depășit, daca părțile nu agreează altfel (ex. Clientul este de acord cu un nou termen de livrare, sau solicită livrarea unui alt Produs).

8.5. Aviz de prezentare

Livrarea Produsului/Produselor obiect al unei Comenzi este asigurată de către un agent de livrare mandatat în acest scop de Vânzător, la adresa de livrare indicată în Comanda. Corelativ obligației de livrare a Vânzătorului, Clientului îi revine obligația de preluare a Produsului/Produselor aferent/e Comenzii. În caz de absență a Clientului în ziua livrării, agentul de livrare este obligat sa contacteze Clientul pentru a stabili de comun acord data aferentă unei noi întâlniri. Clientul trebuie să ia legătura cu agentul de livrare pentru a intra în posesia Produsului/Produselor comandat/e în termen de cel mult 5 zile calendaristice începând cu prima prezentare a agentului de livrare la adresa de livrare a Comenzii. După expirarea acestui termen de 5 zile calendaristice și în cazul în care Clientul nu preia, fără temei, Produsele comandate și/sau refuză fără temei semnarea documentelor de livrare cu agentul de livrare: Produsul/Produsele nu vor fi lăsate în posesia Clientului, costurile de retur urmând a fi facturate Clientului. În cazul în care Clientul a efectuat plata Comenzii în avans prin plata cu cardul, Clientul este de acord asupra deducerii costurilor de retur către Vânzător din suma de rambursat Clientului pentru Comanda sa, în considerarea încălcării culpabile de către Client a obligației sale de preluare a Produsului/Produselor care îi incumbă în temeiul Contractului încheiat cu Vânzătorul.

8.6. Livrare parțială

În cazul în care, după efectuarea livrării, Clientul constată lipsa oricăror Produse aferente Comenzii sale, Clientul va informa în mod corespunzător serviciul de asistență clienți al Vânzătorului, disponibil la nr. de apel 0755670697, între orele 10:00-20:00 de luni pana sâmbătă, sau prin e-mail la adresa contact@famousninja.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisa pe adresa Societății cu privire la aceasta neconcordanță într-un termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare începând cu data livrării propriu-zise a Comenzii, evidențiată în documentul de livrare (pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 zile lucrătoare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care este consemnată livrarea și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)). Sub rezerva respectării de către Client a obligațiilor mai sus menționate, Vânzătorul se angajează conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare sa îi transmită Clientului Produsul/Produsele lipsa din Comanda în cel mai scurt timp posibil în acest sens, conform înțelegerii părților.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul lipsei îndeplinirii cumulative a condițiilor mai sus precizate: (i) Vânzătorul va fi îndreptățit în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare sa nu accepte nicio reclamație din partea Clientului având ca obiect eventuale deficiente de ordin cantitativ ale Produselor aferente unei Comenzi, iar (ii) răspunderea Vânzătorului derivând din/aflata în legătură cu livrarea către Client a unei Comenzi necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ nu va putea fi în nicio circumstanță antrenată.

8.7. Neconformitatea cu Specificațiile Produselor sau cu mențiunile Comenzii

În caz de livrare către Client a unui Produs necorespunzător din punct de vedere calitativ și/sau care nu este similar Produsului comandat pe Site, Clientul va informa în mod corespunzător serviciul de asistenta clienți al Vânzătorului la nr. de apel 0755670697, între orele 10:00-20:00 de luni până sâmbătă, sau prin e-mail la adresa contact@famousninja.ro sau prin scrisoare cu confirmare de primire transmisa pe adresa Societății cu privire la orice asemenea deficiente într-un termen de cel mult 2 (doua) zile lucrătoare începând cu data livrării propriu-zise a Comenzii (pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de 2 zile lucrătoare începe sa curgă la ora 24 a zilei în care este consemnata livrarea și se calculează prin raportare la considerarea ca zile lucrătoare a zilelor din intervalul luni-vineri (inclusiv)).

Sub rezerva respectării de către Client a obligațiilor mai sus menționate, Vânzătorul se angajează conform acestor Termeni și Condiții de Vânzare sa preia pe costul sau Produsul/Produsele neconforme în acord cu cele mai sus descrise, precum și să reexpedieze către Client un alt Produs/alte Produse de aceeași natura și având aceleași caracteristici, în maxim 14 zile, daca părțile nu convin altfel în scris.

9. GARANTIA PRODUSELOR

Toate Produsele comercializate de către Vânzător beneficiază de garanția legală conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor/distribuitorilor. Produsele sunt noi. Produsele vor fi însoțite, la livrare de bon fiscal.

Termenii garanției legale sunt prezentați în e-mailul privind Confirmarea Comenzii.

10. DREPTUL DE RETRAGERE

Clientul persoana fizică care are calitatea de consumator potrivit legii are dreptul de a notifica Vânzătorul ca renunță la Produsele comandate și deja livrate de către Vânzător acestuia în temeiul unei Comenzi: fără penalități și fără a fi necesară invocarea unui motiv, în termen de maxim 14 zile calendaristice începând cu ziua recepționării fizice a Produselor de către Client (inclusiv de o terță parte indicată de Client, alta decât transportatorul). Clienții care nu au calitatea de consumatori potrivit legii (inclusiv persoanele juridice) NU beneficiază de prerogativa dreptului de retragere.

În cazul în care Clientul comanda printr-o singura comanda mai multe Produse care vor fi livrate separat, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care Clientul intra în posesia fizică a fiecărui Produs.

În cazul livrării unui Produs care constă din mai multe loturi sau piese, termenul de retragere de 14 zile va curge de la data la care Clientul intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese.

În caz de exercitare a dreptului de retragere, Clientul este rugat să completeze Formularul de retragere disponibil pe Site, sau sa emită orice altă declarație neechivocă care să exprime decizia Clientului de retragere din contractul la distanță încheiat cu Vânzătorul potrivit procedurii din acești Termeni și Condiții de Vânzare; Formularul de retragere / declarația se va transmite prin e-mail la adresa contact@famousninja.ro în situația în care Clientul utilizează aceasta opțiune, Vânzătorul îi va transmite fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a Formularului de retragere /declarației neechivoce de retragere din contractul la distanță.

Clientul își exercită în termen dreptul de retragere în cazul în care îi transmite Vânzătorului formularul/declarația neechivocă de retragere din Contract înainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice mai sus menționat.

Returnarea Produselor conform prevederilor acestui articol este acceptată de către Vânzător numai dacă sunt respectate următoarele condiții cumulative:

– Produsele sunt returnate Vânzătorului în termen de 14 zile de la data la care Clientul a transmis Vânzătorului comunicarea asupra deciziei/voinței sale de retragere din contractul la distanta, prin formularul de retragere/declarația neechivocă dat(a) conform celor de mai sus. Termenul este respectat de Client daca Produsul/Produsele sunt trimise înapoi Vânzătorului înainte de expirarea celor 14 zile calendaristice anterior menționate. Clientul are obligația de a suporta costurile directe aferente returnării Produsului/Produselor, cu precizările de mai sus;

– Produsele sunt returnate Vânzătorului în ambalajul original (ambalajul în care au fost recepționate de Client) și în aceeași stare în care se găseau la momentul livrării acestora către Client; aceasta verificare este efectuata în depozitul Vânzătorului la momentul recepției returului; în cazul în care Produsul nu e ambalat corespunzător în ambalajul original, Clientul va fi singurul răspunzător de orice deteriorare în timpul transportului;

– Produsele sunt returnate Vânzătorului în mod complet, incluzând oricare și toate accesoriile, consumabilele sau materialele de prezentare și publicitate aferente acestuia, neuzat, fără urme de murdărie sau zgârieturi etc.;

– Toate costurile directe aferente returnării Produselor (inclusiv pentru livrarea înapoi către Vânzător) sunt suportate exclusiv de către Client. În cazul în care Clientul efectuează returul prin modalitatea de livrare prin curierul Vânzătorului, Clientul va achita costurile de livrare la momentul predării returului. În caz contrar, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reține costurile directe aferente returului din valoarea deja achitată de Client pentru Produse;

– Produsele sunt returnate Vânzătorului la adresa sediului societății (Arh. Hârjeu nr. 43, Sector 2, București).

În cazul îndeplinirii condițiilor de mai sus, în termen de cel mult 14 zile calendaristice începând cu data la care Vânzătorul este informat de decizia de retragere din contract prin formularul/declarația neechivocă de retragere transmise de Client conform prevederilor acestui articol, fără întârziere nejustificata, Vânzătorul va returna Clientului toate sumele achitate de Client prin Comanda. Pentru comenzile plătite de Client la livrare sau prin virament bancar, returnarea banilor se va face prin transfer bancar în contul bancar menționat de Client în documentul de retragere. Contul bancar trebuie sa fie în lei. în sarcina Clientului nu se vor percepe comisioane suplimentare ca urmare a unei astfel de rambursări; se vor aplica, totodată, precizările de mai sus privind eventuala reținere a costurilor directe de retur.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a amâna rambursarea sumelor plătite de Client (cu precizările privind reținerea costurilor directe de retur, daca este cazul) până la data recepționării Produsului/Produselor sau până la momentul primirii din partea Clientului a unei dovezi care sa ateste expedierea Produsului/Produselor către Vânzător, luând-se în considerare data cea mai apropiată.

Vânzătorul va emite o factură „storno”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în momentul recepționării Produselor returnate în depozitul Vânzătorului de la adresa Arh. Hârjeu nr. 43, Sector 2, București.

Conform legislației aplicabile în aceasta materie, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

1. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de Clientul persoana fizică sau personalizate în mod clar;

2. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către Clientul persoană fizică consumator;

11. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, si, în măsura permisa de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizata care este comunicata în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Famous Ninja, aceștia fiind opozabili Clienților de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

12. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII

După 10 (zece) zile de la achiziționarea unui Bun, Clientului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul achiziționat. Solicitarea va fi transmisa către adresa de email înscrisă de Client în Cont/Formularul de comanda. în acest fel, Clientul contribuie la informarea altor posibili Clienți de pe Site și se implică activ în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, se poate face, de către Clienți, în secțiunile “Review/Comentarii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

Fiecare Client, în momentul înscrierii de Review/Comentariu în secțiunea menționată, se angajează să respecte următoarele reguli:

• să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

• să utilizeze un limbaj corespunzător, ne-ofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Client;

• să se asigure ca informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, ne-înșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
• să folosească aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
• să nu furnizeze sau sa solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
• să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
• să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau sa înscrie Review-uri/Comentarii care sa conțină materiale de natura publicitara;
• să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/ ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Pe lângă o evaluare realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Clientul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent.

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Clientului de a înscrie Review-uri/Comentarii.

13. PUBLICITATE

Newsletter-ele Famous Ninja sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Famous Ninja. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter.
Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

a) prin contactarea Famous Ninja în acest sens.
b) prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “……”.
c) prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Newsletter nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

14. CONFIDENȚIALITATE

Famous Ninja va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Famous Ninja nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vânzătorul este înregistrat în Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. …..

Prin completarea datelor sale cu caracter personal în formularul de creare de Cont și/sau în Comanda, Clientul declara și accepta ca datele sale cu caracter personal sa fie incluse în baza de date aparținând Vânzătorului și își dă acordul în mod expres și neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal sa fie colectate, stocate, organizate, utilizate și/sau prelucrate de către Vânzător, afiliații, colaboratorii și/sau partenerii comerciali ai Vânzătorului (incluzând dar fără a se limita la furnizorii de servicii de curierat necesare livrării Produselor, furnizorii de servicii de plata/bancare, furnizorii de servicii de marketing), în vederea derulării și/sau desfășurării de către Vânzător, afiliații, colaboratorii și/sau partenerii comerciali ai Vânzătorului (incluzând dar fără a se limita la furnizorii de servicii de curierat necesare livrării Produselor) a activităților aferente scopului colectării datelor cu caracter personal – expres menționat mai jos.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Vânzătorul își asuma obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos datele cu caracter personal furnizate de către Client Vânzătorului. Vânzătorul se obliga sa aplice masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este reprezentat de următoarele: îndeplinirea condițiilor contractuale (procesarea Comenzilor și livrarea Produselor către Clienți), reclama/ marketing pentru produsele și serviciile similare Produselor comandate, comercializate de Vânzător, informarea Clienților cu privire la situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor transmise Vânzătorului, monitorizarea vânzărilor de Produse realizate de Vânzător, evaluarea produselor și serviciilor oferite. Datele furnizate sunt necesare Vânzătorului pentru a putea asigura livrarea Produsele comandate prin intermediul magazinului online de pe www.famousninja.ro. Refuzul Clientului de a furniza aceste date determina imposibilitatea de a livra Produsele comandate.

Clientul care dorește sa primească informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Vânzător, are posibilitatea sa se aboneze la newsletter-ul www.famousninja.ro și va primi prin e-mail aceste informații. De asemenea, fiecare e-mail trimis în numele Vânzătorului îi va oferi Clientului explicit și posibilitatea de a se dezabona de la newsletter în orice moment Clientul considera oportun.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Clientul beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

Dreptul de acces la date: Printr-o cerere întocmită de Client în forma scrisa, datata, semnata și cu precizarea adresei la care dorește sa primească răspunsul (care poate fi inclusiv o adresa de posta electronica) sau cu mențiunea ca dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondență care să îi asigure predarea personală, este îndreptățit sa solicite Vânzătorului, în mod gratuit și pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Vânzătorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care îl privesc pe Client, sa îi comunice, împreună cu confirmarea, și următoarele informații: (i) scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, (ii) datele care fac obiectul prelucrării, precum și orice informații disponibile cu privire la originea datelor, (iii) principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automata a datelor care îl vizează pe Client, (iv) existenta dreptului Clientului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate, precum și nu în ultimul rând (v) posibilitatea de a consulta registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor Vânzătorului. Vânzătorul este obligat sa comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opțiunii Clientului de transmitere a răspunsului.

Dreptul de intervenție asupra datelor. Printr-o cerere întocmită de Client în forma scrisa, datata, semnata și cu precizarea adresei la care dorește sa primească răspunsul (i.e. care poate fi inclusiv o adresa de posta electronica) sau cu mențiunea ca dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea personala, Clientul este îndreptățit sa obțină din partea Vânzătorului, în mod gratuit:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedește imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Vânzătorul este obligat sa îi comunice Clientului masurile mai sus menționate, precum si, daca este cazul, denumirea terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opțiunii Clientului de transmitere a răspunsului.

Dreptul de opoziție. Printr-o cerere întocmită de Client în forma scrisa, datata, semnata și cu precizarea adresei la care dorește sa primească răspunsul (i.e. care poate fi inclusiv o adresa de posta electronica) sau cu mențiunea ca dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondență care să îi asigure predarea personală, Clientul este îndreptățit sa se opună în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația Clientului particulara, ca datele care îl vizează sa facă obiectul unei prelucrări din partea Vânzătorului, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza. Totodată și prin același tip de cerere, Clientul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îl vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Vânzătorului sau al unui terț, ori sa fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
Vânzătorul este obligat sa comunice Clientului masurile mai sus menționate, precum si, daca este cazul, denumirea terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la Client, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opțiunii Clientului de transmitere a răspunsului.

16. DISPOZITII FINALE

Adresa oficială de web a ANPC. Prima pagina a Site-ului îi oferă Clientului posibilitatea de a accesa în mod direct link-ul către adresa oficială de web a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (www.anpc.gov.ro).

Legea aplicabilă. Acești Termeni și Condiții de Vânzare sunt guvernați de și interpretați în conformitate cu legea romana.

Luare la cunoștință. Înainte de a valida Comanda sa, Clientul declară că a luat la cunoștință întregul conținut al acestor Termeni și Condiții de Vânzare și că îl accepta în totalitate, în mod necondiționat și fără rezerve.

Jurisdicție. Clientul și Vânzătorul vor încerca sa soluționeze pe cale amiabilă orice dispută ivită în temeiul acestor Termeni și Condiții de Vânzare. Orice astfel de disputa care nu poate fi soluționată pe cale amiabilă de către Client și Vânzător va fi înaintată spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.

Reclamațiile privind vânzarea Produselor trebuie semnalate în scris de către Client, la adresele contact@famousninja.ro sau prin posta pe adresa sediului societății în maxim 15 zile de la apariția motivului, iar Vânzătorul va răspunde la o reclamație în maxim 30 de zile de la primirea acesteia.